Kayıt için gerekli belgeler;

 

1- 6 adet fotoğraf
2- Kimlik fotokopisi
3- Nüfus kayıt örneği ( E-Devlet)
4- Sağlık raporu (Aile Hekimliği)
5- Öğrenci Belgesi (Üniversite)
6- Adli sicil kaydı (E-Devlet)

7- İkametgah Belgesi (E-Devlet)